Park Krajobrazowy w Bukowcu

  • Folwarku w Bukowcu - przyszłe centrum spotkań

    W 2006 roku nasza Fundacja wydzierżawiła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa historyczny folwark w Bukowcu. Przewidujemy na terenie folwarku w Bukowcu utworzenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Szkoleniowego. Główną ideą działania Centrum jest stworzenie w Kotlinie Jeleniogórskiej miejsca dla prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji dla nisko i średnio budżetowych instytucji np. wyższych uczelni, szkół średnich, instytucji samorządowych, które organizują wielodniowe wyjazdy edukacyjne. W modelu docelowym działania Centrum istnieje możliwość powołania w Bukowcu szkoły konserwacji parków i ogrodów, jako instytucji samodzielnej bądź filii uczelni istniejącej. 10 listopada 2010 roku Fundacji udało się doprowadzić do zakupu folwarku w Bukowcu. Obecnie działalność Fundacji skupia się nad realizowaniem kolejnych prac budowlanych w obiektach przyszłego Centrum. Szerszy opis naszego zamierzenia w Bukowcu znajdziecie Państwo tutaj.

    110202 Koncepcja rewitalizacji.pdf 110202 Koncepcja rewitalizacji.pdf