Park Krajobrazowy w Bukowcu

 • Wsparcie Fundacji - organizacji pożytku publicznego

  Jeżeli chcielibyście Państwo wesprzeć nasze starania w Bukowcu, zachęcamy do przekazania na rzecz naszej Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub wpłaty darowizn na poszczególne działania związane z odbudową Parku.

  JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

  W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

  Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  * podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  * podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  * podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

  Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej znajduje się na liście (stan na luty 2010) uprawnionych organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % z podatków:

  Krok po kroku... wesprzyj Nas

  1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000239622 (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

  PIT-28. pozycje 132-136
  PIT-36. pozycje 308-310
  PIT-37. pozycje 127-129

  Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

  2. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

  Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

  1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

  Pełne dane naszej Fundacji:

  Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

  ul. Świdnicka 31 50-066 Wrocław

  numer konta dla 1%:  42 1240 4025 1111 0010 1574 1940

  nr KRS: 0000239622