Park Krajobrazowy w Bukowcu

  • Park w Bukowcu - miejsce wyjątkowe

    Wraz z końcem XVIII w., po wojnach śląskich i przejęciu przez Prusy od Cesarstwa Habsburskiego Dolnego Śląska pojawiły się w gospodarce i kulturze przedgórza Karkonoszy nowe zjawiska, związane z rozbudową sieci pruskiej administracji na Śląsku. Ich wynikiem było osiedlanie się w Kotlinie Jeleniogórskiej wybitnych przedstawicieli pruskiej administracji i arystokracji, takich jak hrabiowie von Reden oraz von Gneisenau. Obaj byli ludźmi wykształconymi, znającymi nowe prądy myślowe oraz nowe tendencje w sztuce, czego przejawem m.in. stała się przebudowa zakupionych przez nich pałaców na rezydencje, w Bukowcu oraz w pobliskich Mysłakowicach, gdzie w następnych latach powstała rezydencja królów pruskich. Obaj przyczynili się również do wprowadzenia wpływów berlińskiego neoklasycyzmu na te tereny.


    czytaj więcej >>>
  • Dołącz do Nas - zostań Opiekunem Parku

    Park w Bukowcu w najbliższych latach stanie się jednym z najbardziej atrakcyjnych obiektów zabytkowych na terenie Koltiny Jelenioórskiej. Możesz sprawić, że będzie to także Twoim udziałem. Zostań Opiekunem Parku w Bukowcu, wybierz sobie zadanie w którym chciałbyś nam pomóc i skontaktuj się z Naszą Fundacją.